Open Access Freier Zugang (Open Access)  Eingeschränkter Zugriff Zugang für Abonnent/innen oder durch Zahlung einer Gebühr

Rezension: B. Carpenter (Hrsg.): Fetal Alcohol Spectrum Disorders - Interdisciplinary perspectives

Manfred Pretis

Abstract


Fetal Alcohol Spectrum Disorders - Interdisciplinary perspectives

Hrsg. B. Carpenter
C. Blackburn und J. Egerton (Routlegde, 2014), englisch, ISBN-13: 978-0415670166, € 41,87

Volltext:

pdf


DOI: http://dx.doi.org/10.2378/fi2014.art13d